Km 6 Võ Văn Kiệt, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

NMR-E4

Khối lượng toàn bộ4990 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Khối lượng toàn bộ6000 (kg)

Chiều dài cơ sở3345 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

NPR-E4

Khối lượng toàn bộ7,500 (kg)

Chiều dài cơ sở3,845 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

NQR-E4

Khối lượng toàn bộ9500 (kg)

CHIỀU DÀI CƠ SỞ3365 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Khối lượng toàn bộ 9500 (kg)

Chiều dài cơ sở4175 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Khối lượng toàn bộ9,500 (kg)

Chiều dài cơ sở4,475 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

NPR-E5

Khối lượng toàn bộ 7,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,815 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

NQR-E5

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 4,475 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 4,175 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Khối lượng toàn bộ 9,500 (Kg)

Chiều dài cơ sở 3,365 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0