Km 6 Võ Văn Kiệt, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

EXZ

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 38,770 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Tổng trọng tải tổ hợp48,000 (kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 39,020 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,385 + 1,370 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

EXR

Tổng trọng tải tổ hợp42,000 (Kg)

Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất40,000 / 34,890 (Kg)

Chiều dài cơ sở3,450 (mm)

So sánh xe tải Khám phá

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0