Isuzu Thăng Long tại Thanh Hóa
Đ/c: Km313+314 Quốc lộ 1A, Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Isuzu Thăng Long tại Nghệ An
Đ/c: Km 18+900 đường tránh Vinh, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An.