Isuzu F-Series

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)