Bảng giá phụ tùng chính hãng ISUZU

(10/12/2011)

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ISUZU 

 

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

Model

Giá bán lẻ

BELT; A/C CMPR

DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH

TFS’04-08

250,053

BELT; A/C COMP

DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH

TBR54’03

769,055

BELT; COOLING F

DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ

TBR54’03

421,502

BELT; COOLING F

DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ

NQR

482,164

BELT; COOLING F

DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ

NH,NK’02’03NL’08

207,334

BELT; COOLING F (2SOI/CAP)

DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ

NK66NQ’02’03

482,164

BELT; P/S PUMP

DÂY ĐAI BƠM TRỢ LỰC LÁI

NHNK’98’02’03

152,368

CUP SET; FRT WH

BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC

NPR’02’03’08NQ’08

165,902

CUP SET; FRT WHEEL CYL

BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC

NH’02’03NL’08

165,902

CUP SET; RR WHE

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

NKR

330,304

CUP SET; RR WHE

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

NPNQ’98’02

345,696

CUP SET; RR WHE

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

NHNK’98’02’03

308,103

CUP SET; RR WHE

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

TBR54’03’07

482,721

CUP SET; RR WHE

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

NQ’02’03

160,998

CUP SET; RR WHEEL CYL

BỘ CÚP BEN THẮNG SAU

NLNM’08

330,304

DISC CLUTCH

ĐĨA BỐ LY HỢP

NQ’98’02

3,278,060

DISC; CLUTCH

ĐĨA BỐ LY HỢP

NQR’08

3,116,796

DISC; CLUTCH

DĨA BỐ LY HỢP

NPNQ’02

2,914,407

DISC; CLUTCH

DĨA BỐ LY HỢP

TF’08

3,238,229

DISC; CLUTCH

ĐĨA BỐ LY HỢP

NHNK’98’02’03

1,931,675

DISC; CLUTCH

DĨA BỐ LY HỢP

UBS’98

2,228,856

DISC; CLUTCH

ĐĨA BỐ LY HỢP

TBR54’03’07

1,769,414

DISC; CLUTCH

ĐĨA BỐ LY HỢP

NK’66NPNQ’03

2,823,217

CARTRIDGE KIT;

LỌC NHIÊN LIỆU

NLR’08

444,998

ELEMENT KIT; FU

LỌC NHIÊN LIỆU

NK66’03

496,591

ELEMENT; FUEL

LỌC NHIÊN LIỆU

FTR’96

202,026

ELEMENT; FUEL F

LỌC NHIÊN LIỆU

FTR’96

252,609

ELEMENT; KIT FUEL

LỌC NHIÊN LIỆU

EXR’06

323,985

ELEMENT; OIL FI

LỌC NHỚT

EXR’06

212,509

ELEMENT; OIL FI

LỌC NHỚT

EXR’06

522,057

ELEMENT KIT; FU

LỌC NHIÊN LIỆU

TFS’04TBR’07

135,280

ELEMENT KIT; FU

LỌC NHIÊN LIỆU

NMNPNQ’08

1,103,878

ELEMENT KIT; FU

LỌC NHIÊN LIỆU

NMNPNQFRFVFG’08

282,065

ELEMENT KIT; FUEL

LỌC NHIÊN LIỆU

TF’08

491,277

 

(Isuzu Vietnam)