• NQR75M

  Động cơ:

  Hộp số:

  Kích thước tổng thể (D x R x C):

  Xem album ảnh

  Hình ảnh sản phẩm

  4JJ1-E2N

  Loại 6 số tiến& 1 số lùi

  7,860 x 2,165 x 2,335 mm

  735,416,000 VNĐ

  Tổng trọng tải: 9000 kg

 • NLR55E- 1,4 Tấn

  Động cơ:

  Hộp số:

  Kích thước tổng thể (D x R x C):

  Xem album ảnh

  Hình ảnh sản phẩm

  4JB1-E2N

  Kiểu MSBES Loại 5 số tiến& 1 số lùi

  4740x1815x2170(mm)

  532.510.000 VNĐ

  Tổng trọng tải: 3400kg

 • NMR85H- 1,950 Tấn

  Động cơ:

  Hộp số:

  Kích thước tổng thể (D x R x C):

  Xem album ảnh

  Hình ảnh sản phẩm

  4JJ1-E2N

  Kiểu MYY5T Loại 5 số tiến& 1 số lùi

  6030x1860x2210(mm)

  612.128.000 VNĐ

  Tổng trọng tải: 4700kg

 • NPR85K- 3,9 Tấn

  Động cơ:

  Hộp số:

  Kích thước tổng thể (D x R x C):

  Xem album ảnh

  Hình ảnh sản phẩm

  4JJ1-E2N

  Kiểu MYY6S Loại 6 số tiến& 1 số lùi

  6750x2060x2300(mm)

  639.012.000VNĐ

  Tổng trọng tải: 7000kkg

 • NQR75L- 5,4 Tấn

  Động cơ:

  Hộp số:

  Kích thước tổng thể (D x R x C):

  Xem album ảnh

  Hình ảnh sản phẩm

  4JJ1-E2N

  Loại 6 số tiến& 1 số lùi

  6750x2060x2300(mm)

  716.496.000VNĐ

  Tổng trọng tải: 7000kg