Biểu phí bảo trì đường bộ 2013 ?

(04/03/2013)

 

Biểu phí bảo trì đường bộ, hướng dẫn nộp đối với ô tô

 
Theo Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính thì mức phí bảo trì đường bộ đối với ô tô cần phải nộp như sau: 
 
Phụ lục số 01  
 
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 (Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)
1. Mức thu phí đối với ô tô
Loại phương tiện chịu phí
Mức thu (nghìn đồng)
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
18 tháng
24 tháng
30 tháng
1
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân
130
390
780
1.560
2.280
3.000
3.660
2
Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg
 
180
 

 
 
540
 

 
 
1.080
 

 
 
2.160
 

 
 
3.150
 

 
 
4.150
 

 
5.070

 
3
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg
230
690
1.380
2.760
4.030
5.300
6.470
4
Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg.
270
810
1.620
3.240
4.730
6.220
7.600
5
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg
350
1.050
2.100
4.200
6.130
8.060
9.850
6
Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên
390
1.170
2.340
4.680
6.830
8.990
10.970
7
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg
430
1.290
2.580
5.160
7.530
9.960
12.100
8
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg
590
1.770
3.540
7.080
10.340
13.590
16.600
9
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên
620
1.860
3.720
7.740
10.860
14.290
17.450
10
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
720
2.160
4.320
8.640
12.610
16.590
20.260
11
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên
1.040
3.120
6.240
12.480
18.220
23.960
29.260

Ghi chú:
- Mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất.
- Mức thu của 1 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất.
 
2. Mức thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng
Số TT
Loại phương tiện
Mức thu
(nghìn đồng/vé/năm)
1
Xe ô tô con quân sự
1.000
2
Xe ô tô vận tải quân sự
1.500
 
 
3. Mức thu phí đối với xe ô tô của lực lượng công an         
Số TT
Loại phương tiện
Mức thu
(nghìn đồng/vé/năm)
1
Xe dưới 7 chỗ ngồi
1.000
2
Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở lên
1.500
3
Xe ô tô chuyên dùng, gồm: xe khám nghiệm hiện trường, xe thông tin, xe liên lạc di động chuyên dùng
1.500
4
Xe vận tải
1.500
 
 
Lưu ý:
-         Đối với ô tô nộp tại các trạm đăng kiểm, khi đi nộp phí chủ phương tiện cần mang theo xe đi để dán tem chứng nhận đã nộp phí bảo trì đường bộ ( khi đến nộp phí không nên xếp hàng theo dòng xe vào đăng kiểm mà đánh xe ra bãi chờ dán tem thôi)
 
 
-          Đến sau ngày30/6/2013 công an giao thông mới tiến hành phạt chủ phương tiện chưa đóng phí bảo trì đường bộ ( 3-6 triệu đồng), vì vậy các chủ phương tiện chưa cần nộp ngay trong thời điểm tháng 01 này để tránh đông đúc và phải chờ đợi lâu ở các trạm đăng kiểm.

 

ISUZU Thăng Long

Gửi câu hỏi

  • Chuyên mục
  • Họ tên
  • Email Số ĐT:
  • Nội dung
  • Mã xác nhận:
  •   Gõ lại chính xác các chữ cái trên:
  •