tu van đăng kiểm:tôi bị mất đăng ký biển 4 số . xin cấp đăng ký mới biển 5 số : các cho em hỏi có phải đổi sổ đăng kiểm không? nếu để nguyên mà ở tỉnh lào cai có đăng kiểm từ 4 số sang 5 số được không?

(12/01/2012)

chào Bác,

Nếu Bác đã đổi đăng ký và biển số 4 số sang 5 số thì Bác phải đổi cả sổ đăng kiểm nữa Bác ạ.

Nếu để nguyên sổ 4 số cũ nghĩa là đăng ký và đăng kiểm bị lệch thông tin. Nếu Công an giao thông mà phát hiện chắc chắn là ăn biên bản rồi Bác ạ.

ISUZU Thăng Long

Gửi câu hỏi

  • Chuyên mục
  • Họ tên
  • Email Số ĐT:
  • Nội dung
  • Mã xác nhận:
  •   Gõ lại chính xác các chữ cái trên:
  •